Академичен дискусионен клуб

Православието на Запад – в новото издание на Академичния дискусионен клуб

Православието на Запад - в новото издание на Академичния дискусионен клуб На темата за срещата на Православието със Запада и начина, по който разпознаваме нашата православна идентичност, е посветена дискусията в новото издание на Академичния дискусионен клуб – един...

На Църквата и Държавата е посветено новото издание на Академичния дискусионен клуб

На Църквата и Държавата е посветено новото издание на Академичния дискусионен клуб Първото издание на Академичния дискусионен клуб за 2019 година е на тема „Църква и Държава“ – своеобразно продължение на темата за Църквата и идеологиите.   Отношението между Църква и...

За проповедта, служението и любовта – в новото издание на Академичния дискусионен клуб на тема „Дяконията и мисията на Църквата“

За проповедта, служението и любовта – в новото издание на Академичния дискусионен клуб на тема „Дяконията и мисията на Църквата“ Мисията е евангелска повеля. Всеки християнин по призвание има дълг както към себе си – да осъществява това свидетелство за своята вяра,...

За Църквата, идеологиите и свободата

За Църквата, идеологиите и свободата Проблемът за Църквата и идеологиите се осмисля и осъзнава като все по-голям проблем. Днес Църквата има своята много важна функция да демитологизира идеологическото мислене – един от най-големите идоли на нашето...

Църква и публичност – трето издание на Академичния дискусионен клуб

Църква и публичност – трето издание на Академичния дискусионен клуб Третото издание на Академичния дискусионен клуб е посветено на темата Църква и публичност, която става все по-актуална през последните години тъй като все по-интензивно се оказваме в ситуация, която...

Биоетиката и съвременните предизвикателства

Биоетиката и съвременните предизвикателства До каква степен новите технологии могат да променят битието на човека? До каква степен могат да бъдат използвани с идеологически цели? До каква степен могат новите технологии да застрашат границите на човешкото съществуване?...