Академичен дискусионен клуб

„Номиналното християнство“ – тема на новото издание на Академичния дискусионен клуб

„Номиналното християнство“ – тема на новото издание на Академичния дискусионен клуб

Православните християни днес са изправени пред различни предизвикателства, които се отразяват както на Църквата така и на всеки неин член, от гледна точка на това как всеки от нас разбира Църквата и собственото си място в нея.
Често си служим със статистики, определяме са като православна страна, но реално тези, които живеят живота на Църквата са много малък процент. Тогава какво да кажем за останалата част, които също се определят като православни християни?

Отношението между вяра и разум – тема на новото издание на „Академичен дискусионен клуб“

Отношението между вяра и разум – тема на новото издание на „Академичен дискусионен клуб“

Въпросът за вярата и разума е болезнен въпрос в съвременното богословско и философско мислене, който в много отношения насочва търсещия човек, особено на Запад, към Православието, защото тази раздираща съвременния свят дилема кое е първичното: вярата или разума намира своето решение при един искрено търсещ човек в Православието.

Православието на Запад – в новото издание на Академичния дискусионен клуб

Православието на Запад – в новото издание на Академичния дискусионен клуб

Православието на Запад - в новото издание на Академичния дискусионен клуб На темата за срещата на Православието със Запада и начина, по който разпознаваме нашата православна идентичност, е посветена дискусията в новото издание на Академичния дискусионен клуб – един...

На Църквата и Държавата е посветено новото издание на Академичния дискусионен клуб

На Църквата и Държавата е посветено новото издание на Академичния дискусионен клуб

На Църквата и Държавата е посветено новото издание на Академичния дискусионен клуб Първото издание на Академичния дискусионен клуб за 2019 година е на тема „Църква и Държава“ – своеобразно продължение на темата за Църквата и идеологиите.   Отношението между...

За проповедта, служението и любовта – в новото издание на Академичния дискусионен клуб на тема „Дяконията и мисията на Църквата“

За проповедта, служението и любовта – в новото издание на Академичния дискусионен клуб на тема „Дяконията и мисията на Църквата“

За проповедта, служението и любовта – в новото издание на Академичния дискусионен клуб на тема „Дяконията и мисията на Църквата“ Мисията е евангелска повеля. Всеки християнин по призвание има дълг както към себе си – да осъществява това свидетелство за своята вяра,...

За Църквата, идеологиите и свободата

За Църквата, идеологиите и свободата

За Църквата, идеологиите и свободата Проблемът за Църквата и идеологиите се осмисля и осъзнава като все по-голям проблем. Днес Църквата има своята много важна функция да демитологизира идеологическото мислене – един от най-големите идоли на нашето...

Църква и публичност – трето издание на Академичния дискусионен клуб

Църква и публичност – трето издание на Академичния дискусионен клуб

Църква и публичност – трето издание на Академичния дискусионен клуб Третото издание на Академичния дискусионен клуб е посветено на темата Църква и публичност, която става все по-актуална през последните години тъй като все по-интензивно се оказваме в ситуация, която...

Биоетиката и съвременните предизвикателства

Биоетиката и съвременните предизвикателства

Биоетиката и съвременните предизвикателства До каква степен новите технологии могат да променят битието на човека? До каква степен могат да бъдат използвани с идеологически цели? До каква степен могат новите технологии да застрашат границите на човешкото съществуване?...