Академичен дискусионен клуб

Биоетиката и съвременните предизвикателства

Биоетиката и съвременните предизвикателства До каква степен новите технологии могат да променят битието на човека? До каква степен могат да бъдат използвани с идеологически цели? До каква степен могат новите технологии да застрашат границите на човешкото съществуване?...