Втори семинар за доброволци на фондация „Дякония и мисия“

Фондация „Дякония и мисия“ организира двудневен семинар за доброволци, които желаят да се включат в дейностите ни с възрастни хора и хора с умствена изостаналост. Обучението ще се проведе на 27 и 28 октомври 2022 г. в Православния център „Проф. Тотю Коев“ във Велико Търново. По време на теоретичния модул, участниците в семинара ще бъдат запознати с дейността на фондацията, спецификата на доброволческата работа, начина на представяне на беседи, посветени на Православната вяра.

Втората част на семинара ще даде възможност на доброволците да посетят и да се запознаят на място с потребителите на Дома за стари хора „Венета Ботева“ във Велико Търново и Комплекса за социални услуги за лица с умствена изостаналост в гр. Дебелец.

Поканата ни е отправена към:

  • студентите (от бакалавърските и магистърските програми) по Теология и Църковни изкуства, докторантите в Православния богословски факултет;
  • завършилите специалностите на ПБФ (включително специалност Теология и социално служение);
  • хората, готови да дарят от своето време в служение на ближния.

Целта е след преминаване на обучението доброволците да изнасят кратки беседи и да се срещат с възрастните хора в Дома за стари хора във Велико Търново, Дневния център за стари хора, клубове на пенсионера и инвалида, Защитени жилища за лица с умствена изостаналост и да подпомагат доброволческите инициативи на фондацията.

Богословието не е теоретична дисциплина, а е практика, начин на живот!

Желателно е доброволците да живеят във Велико Търново или околни селища (Горна Оряховица, Дебелец, Килифарево), тъй като дейността на фондацията е регионална.

Можете да се запишете за участие в семинара и в доброволческата ни програма като попълните формуляра след текста. Участието в семинара е безплатно.

Срок за записване – 20 октомври 2022 г.

Потвърждаване на заявките за участие – 21 октомври 2022 г.

 

Формуляр за онлайн записване

СПОДЕЛИ