В света на Стария Завет (благотворителен семинар)

Фондация „Дякония и мисия“ организира обучителен благотворителен семинар, посветен на Стария Завет. Лекциите ще се водят от проф. д-р Димитър Попмаринов и гл. ас. д-р Стефка Кънчева – преподаватели по старозаветна библеистика в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Семинарът ще се проведе на 11 юли 2020 г. (събота) от 9.30 ч. до 17 ч. в Православния център „Проф. Тотю Коев“ (11 бл. на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Програма

  • Божието откровение и Свещеното Писание (проф. д-р Димитър Попмаринов)
  • Канонът на Свещеното Писание на Стария Завет. (проф. д-р Димитър Попмаринов)
  • География на Палестина. Животът на старозаветния човек. (гл.ас.д-р Стефка Кънчева)
  • Старият Завет в Православното богослужение (гл.ас.д-р Стефка Кънчева)

Таксата за участие в семинара е 20 лв., а набраните средства ще бъдат използвани за осигуряване на пътувания на възрастни хора от Дома за стари хора „Венета Ботева“ и Дневния център за стари хора във Велико Търново.

Ако желаете да научите повече за Свещеното Писание на Стария Завет и така да подпомогнете и дарите радост на възрастен човек, можете да се запишете в семинара на електронна поща diakonia_mission@abv.bg или на място в Православния център „Проф. Тотю Коев“ (11 блок на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

Срок за записване: 7 юли 2020 г.

Проф. д-р Димитър Попмаринов е преподавател по старозаветна библеистика. Специализирал е в Русия, Швейцария, Холандия, участник в множество научни прояви в страната и чужбина. Декан на Православния богословски факултет в продължение на два мандата. Проф. д-р Димитър Попмаринов е представял българското богословие и страната ни на международни научни прояви и лекции в Женева, Санкт Петербург, Солун, Виена, Москва, Ню Йорк, Сеул и др. Научните му интереси са в областта на исагогиката и библейското богословие.

Автор е на книгите: „Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична и апокрифна литература“ (Омофор, 1999), „Кратко въведение в Свещеното Писание на Стария Завет“ (Фабер, 2001) и „Съвременни богословски проблеми“ (Омофор, 2004), „Между вярата и разума” (Фондация „Покров Богородичен”, 2016), „Библейско богословие: академични есета“ (Омофор, 2018) както и на редица научни студии, доклади и статии в български и международни издания.

Гл. ас. д-р Стефка Кънчева е преподавател по старозаветна библеистика. Специализирала е в Гръцкия православен институт „Св. Кръст” (Бостън, САЩ), като Фулбрайтов стипендиант. Участник е в научни форуми в страната и в чужбина. Научните й интереси са в областта на тълкуванието на Писанието в богослужението на Църквата. Автор е на монографията „За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис.52:13–53:12)” (УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013) и на редица научни публикации, директор на фондация „Дякония и мисия“.

СПОДЕЛИ