Двудневен онлайн семинар за учители в неделни и църковни училища

Фондация „Дякония и мисия“ организира двудневен онлайн семинар за учители в неделни и църковни училища.

Семинарът е ориентиран към всички, които желаят да подпомогнат дейността на енориите си в работа с деца, както и за практикуващите учители в неделни и прицърковни училища.

Целта на семинара е да предложи теоретични знания и практически насоки за преподаването на вероучение в църковните училища и да подпомогне работата на учителите в тях. Темите на курса са обединени около богослужебния подход при изучаването на Свещеното Писание и основните въпроси на православната догматика и етика, което има ключова роля  в църковната катехизация. В тях участниците ще бъдат запознати с начина, по който Църквата тълкува Свещеното Писание чрез богослужебните текстове, догматическото и нравственото си учение. Курсът изцяло е изграден върху  идеята за практическата приложимост на тези принципи в преподавателската работа на учителите.

Програма:

12 декември 2020 (събота)

Първи сесия:

9.00-10.15 – Откриване. Старият Завет в богослужението на Църквата (1 част), д-р Стефка Кънчева.

10.15-10.45 – почивка

10.45-12.00 – Старият Завет в богослужението на Църквата (1 част), д-р Стефка Кънчева.

Втора сесия:

14.00-15.15 – Катихизис и богослужение: литургичният подход към догматиката и етиката (част 1), доц. д-р Свилен Тутеков.

15.15-15.45 – почивка

15.45-17 – Катихизис и богослужение: литургичният подход към догматиката и етиката (част 2), доц. д-р Свилен Тутеков.

13 декември 2020 (неделя)

14-15.15 – „Неделните училища – част от енорийския живот“ (споделяне на добри практики, 1 част), докторант Илиана Димова.

15.15-15.45 – почивка

15.45-17 – „Неделните училища – част от енорийския живот“ (споделяне на добри практики, 2 част), докторант Илиана Димова.

Доц. д-р Свилен Тутеков е заместник-декан на Православния богословски факултет. Автор е на монографиите Литургични измерения на нравствеността (ВТ, 2000), Добродетелта заради истината (ВТ, 2009) и на над тридесет студии и статии, посветени на теми от светоотеческата антропология, неопатристичното богословие, съвременната богословска етика, както и на диалога между  православното богословие и съвременната философия. 

Превежда съвременна богословска литература от сръбски и руски език. От 2012 г. е директор на Центъра по систематическо богословие към Православния богословски факултет на ВТУ.

Гл. ас. д-р Стефка Кънчева е преподавател по старозаветна библеистика в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, научните и интереси са областта на тълкуванието на Свещеното Писание на Стария Завет и мястото на Писанието в богослужението на Църквата. Автор е на монографията „За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис.52:13-53:12)“ (2012) и на множество статии и студии. Има дългогодишен опит като учител в неделни училища.

Илиана Димова e учител в Неделно училище „Света Троица“ и учител по религиозно възпитание в ДГ „Кипарис“, гр. Стара Загора. Докторант в катедра „Историческо и практическо богословие“ при Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

За да се включите в семинара е необходимо да попълните формуляра. Срок за записване: 10 декември 2020 г.

След потвърждение на участието, ще получите покана с линк към онлайн събитието.

Таксата за участие е 10 лв. и с набраните средства се финансира дяконийната дейност на Фондацията.

Банкова сметка:

IBAN: BG09UBBS88881000901622

BIC: UBBSBGSF

Обединена българска банка

ФОНДАЦИЯ ДЯКОНИЯ И МИСИЯ

Основание за превод: семинар неделни учители

Записването приключи на 10 декември 2020 г.!

СПОДЕЛИ