Доброволци бяха обучени по програма „Пътешествието на затворника“

По инициатива на фондация „Дякония и мисия“ и Prison Fellowship България – Общност за помирително правосъдие на 24 януари 2019 г. в Православния център „Проф. Тотю Коев“ се проведе обучение по доброволческата програма „Пътешествието на затворника“.

Десет доброволци от Велико Търново, Стара Загора, Враца, Габрово и Сливен преминаха обучението и ще започнат реализирането на програмата в местата за лишаване от свобода. Лектори бяха отец Николай Георгиев и Боян Стефанов от Prison Fellowship България.
“Пътешествието на затворника” се провежда в България от Prison Fellowship България – Общност за помирително правосъдие, с благословението на Българската православна църква и в сътрудничество с Министерство на правосъдието и ГД “Изпълнение на наказанията”. Програмата представлява курс върху Евангелието от Марк, състои се от 8 урока, провеждани от двама доброволци с малка група от 10 затворници.

СПОДЕЛИ