Докторантски четения, посветени на

90-та годишнина от рождението на проф. кбн Тотю Коев

Центърът по систематическо богословие при Православния богословски факултет със съдействието на фондация „Дякония и мисия“ организират докторантски четения на 3 октомври 2018 г., които ще се проведат в залата на Православния център „Проф. Тотю Коев“. Форумът е съпътстващо събитие на IX-ия международен семинар по систематическо богословие и християнска философия (3 до 5 октомври 2018 г., Велико Търново). Тази година семинарът и докторантски четения са посветени и на 90-годишнината от рождението на проф. кбн Тотю Коев – първи декан на Православния богословски факултет. От 30 януари 2010 г. неговото име носи и Православният център към факултета.

ПРОГРАМА

 

9.00 – 9.15 – откриване на докторантските четения, посветени на 90-та годишнина от рождението на проф. кбн Тотю Коев

 Първа сесия

Модератор: о. Стоян Бербатов

9.15-9.30

о. Иван Марински, докторант при катедра „Историческо и практическо богословие“: Чинът на кръщение в „Апостолското Предание”.

9.30-9.45

о. Стелиян Кунев, докторант при катедра „Историческо и практическо богословие“: Пророк ли е Мухаммед ибн Абд Аллах? На един Бог ли служат християни и мюсюлмани според Константинополския събор от 1180 година?

9.45-10.00

Мирослав Ангелов, докторант при катедра „Историческо и практическо богословие“: Атентатът в град Враца и пастирската грижа на Врачански митрополит Климент за пострадалите.

10.00-10.30 – дискусия

10.30-11.00 – кафе-пауза

 

Втора сесия

Модератор: Мирослав Ангелов

11.00-11.15

Андреяна Дойкин, докторант при катедра „Църковни изкуства“: Символиката в иконостаса на храм „Св. Йоан Предтеча“ в Габрово.

 

11.15-11.30

Таня Аргилашка, докторант при катедра „Библейско и систематическо богословие“: Павловото евангелие по неговата същност и по отношение към закона.

11.30-11.45

Мария Чернева, докторант при катедра „Библейско и систематическо богословие“: Еклисиологичното значение на двата пътя и двата еона в съчиненията на апостолските мъже.

11.45-12.15 – дискусия

 

Трета сесия

Модератор: Мария Чернева

14.00-14.15

Диана Николова, докторант при катедра „Библейско и систематическо богословие“: Концептуализирането на християнската антропология в трактата на епископ Немезий Емески.

14.15-14.30

Красимир Георгиев, докторант при катедра „Библейско и систематическо богословие“: Сборникът „Добротолюбие“ – насоченост и актуалност.

14.30-14.45

о. Стоян Бербатов, докторант при катедра „Библейско и систематическо богословие“: Основни теоретични координати на идеята за правата на човека.

14.45-15.15 – дискусия

15.15-15.45 – кафе-пауза

 

Четвърта сесия

Модератор: Таня Аргилашка

15.45-16.00

Никола Владиков, докторант при катедра „Библейско и систематическо богословие“: Християнската критика на тоталитарните идеологии в творчеството на проф. Ганчо Пашев.

16.00-16.15

Владимир Железов, докторант при катедра „Библейско и систематическо богословие“: Критиката на рационализма в етическата гносеология на Николай Бердяев и рецепцията й в мисълта на Христос Янарас.

16.15-16.45 – дискусия

16.45-17.00 – закриване на докторантските четения

 

 

СПОДЕЛИ