Ела и виж!

Първи семинар за доброволци на фондация „Дякония и мисия“

Еднодневен онлайн семинар за доброволци на фондация „Дякония и мисия“ се проведе на 18 декември 2021 г. В обучението, разделено на три модула (теоретичен, практически и споделяне на добри практики) участваха осем човека. Целта е след преминаване на обучението доброволците да изнасят кратки беседи и да се срещат с възрастните хора в Дома за стари хора във Велико Търново, Дневния център за стари хора, клубове на пенсионера и инвалида, Защитени жилища за лица с умствена изостаналост и да подпомагат доброволческите инициативи на фондацията.

Оптимисти сме, че скоро изпитанието на пандемията ще отмине, а най-доброто, което в момента можем да направим е да се подготвим и да се опитаме да бъдем още по-добри и полезни за хората, с които се срещаме.

 „Доброволчеството като педагогическа и социална дейност“ бе първата тема, представена увлекателно от д-р Стефан Тончев, преподавател в Педагогическия факултет на Тракийския университет.

Във втората лекция „Грижа за страдащата душа“ ударение върху пастирското душегрижие постави доц. д-р Иво Янев от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Практически съвети за работа с възрастни хора и хора с умствена изостаналост, настанени в институции от резидентен тип, бъдещите доброволци се срещнаха със Силвана Милева, психолог в ДСХ „Венета Ботева“ във Велико Търново и Валентина Иванова, управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в гр. Дебелец.

Последната част от обучението не само беше наречена „Вдъхновения“, но действително бе едно вдъхновение за добротворчество от гостите Ани Вълева и Маруся Цветанова. Ани Вълева сподели опита си от работата с десетки доброволци от всякакви възрасти в нейния проект „Ангелофания от хартия“ и за живота в енорията на храм „Св. цар Борис-Михаил Покръстител“ в гр. Сливен.

Вдъхновението на Маруся Цветанова ни отведе в Русе и дългогодишната работа на доброволците на сдружение „Теосис“.

Семинарът за доброволци на фондация „Дякония и мисия“ започна с въведителна и завърши със заключителна анкета. Анкетите бяха анонимни. В заключителната участниците бяха попитани:

Доколко сте съгласни или несъгласни със следното твърдение: Лекциите бяха полезни.

В отговор 87,5% са категорично съгласни, че лекциите са били полезни (категорично съм съгласен); 12,5% от запитаните отговарят положително (съгласен съм).

Как оценявате цялостната организация на годишния семинар за доброволци?

В отговор 100% отбелязват, че цялостната организация на годишния семинар за доброволци е отлична.

Бихте ли участвали като доброволец в дейността на фондация „Дякония и мисия“?

В отговор 100% отбелязват, че биха участвали като доброволец в дейността на фондация „Дякония и мисия“.

Бихте ли работили като доброволец с хора с умствена изостаналост?

В отговор 100% отбелязват, че биха работили като доброволец с хора с умствена изостаналост.

Бихте ли работили като доброволец с възрастни хора?

В отговор 100% отбелязват, че биха работили като доброволец с възрастни хора.

Надяваме се, че този първи семинар поставя началото на поредица от срещи и обучения, които да вдъхновят повече хора да отделят от свободното си време в служение на другия.

 

Автор: фондация „Дякония и мисия“

 

СПОДЕЛИ