​Заедно можем да творим добро

втори семинар за доброволци на фондация „Дякония и мисия“

На 27 и 28 октомври 2022 г. се проведе вторият семинар за доброволци на фондация „Дякония и мисия“.

Семинарът започна теоретичен модул, в който участниците се запознаха с дейността на фондацията и доброволческите ѝ инициативи, спецификата на доброволческата работа, начина на представяне на беседи, посветени на Православната вяра. Лекцията беше представена от директора на фондацията Стефка Кънчева. 

Следобедът беше посветен на доброволческа работилница, в която участниците в семинара направиха рождественска декорация. Изработените изделия ще бъдат подарени на социалните институции – партньори на фондацията – Домът за стари хора във Велико Търново, Комплексът от социални услуги за лица с умствена изостаналост в гр. Дебелец и Дневният център за стари хора в кв. „Будлуджа“ във Велико Търново. Практико-приложният модул бе ръководен от Андреяна Дойкин – доброволец към фондацията.

По време на втория ден на семинара посетихме на място социалните институции-партньори на фондацията. В утрото на 28 октомври 2022 г. гостувахме на хората с умствена изостаналост в гр. Дебелец. Управителят на комплекса, Валентина Иванова, посрещна доброволците и ги запозна с устройството и работата на институцията. Доброволците се запознаха с потребителите на социалната услуга и имаха възможност да разгледат защитените жилища.

Практическата част на обучението продължи с посещение на Дневния център за стари хора в кв. „Бузлуджа“. Доброволците и екипът на фондацията бяха посрещнати от Милена Александрова – управител на Дневния център. Пред доброволците тя представи работата на центъра, отговори на въпроси.

Обучението приключи с посещение на ДСХ „Венета Ботева“ и среща с психолога Силвана Милева, която разказа повече за живота в Дома и спецификата на работа с възрастни хора.

Целта на втория семинар бе доброволците да се запознаят и присъединят към дейностите ни чрез изнасяне на кратки беседи и срещи с възрастните хора в Дома за стари хора във Велико Търново, Дневния център за стари хора, Комплекса от социални услуги за лица с умствена изостаналост и да подпомагат доброволческите инициативи на фондацията.

Богословието не е теоретична дисциплина, а е практика, начин на живот!

Автор: фондация „Дякония и мисия“

СПОДЕЛИ