За курса по приложна литургика от първо лице

Събота. 13 часа. Независимо от почивния ден и натоварената работна седмица, четиринадесет човека се събират в Православния център „Проф. Тотю Коев“, за да усвояват стъпка по стъпка особеностите на православното богослужение, водени по този нелек път от дякон Марин Маджаров. Това са участниците в курса по приложна литургика (практически основи на богослужението).

Курсът се организира и провежда по инициатива на фондация „Дякония и мисия“ и започна на 22 септември 2018 г. За първите два месеца курсистите се запознаха с историческото развитие на богослужението, видовете богослужебни книги и видовете типик, възкресното богослужение, започнаха вече и първите практически упражнения на клироса, чрез участието им във вечерните.

„За курса разбрах от рекламен плакат в църквата „Възкресение Христово”, гр. В. Търново. Доведе ме желанието да познавам по-добре Литургията, историята, пеенето и всички особености в нашата Църква. Имам нужда да познавам по-добре структурата на богослужението, тъй като участвам в службите на клироса. Както и да усвоя различните гласове на пеене. Благодаря!“

С уважение: Теодора

„Курсът по Приложна литургика е много хубава инициатива на фондация „Дякония и мисия”. Изключително желан и с желание посещаван от мен. Поднесеният материал е лесно усвоим, тъй като преподавателят, дякон Марин Маджаров, изгражда интересно и съобразено с нивото на нас, слушателите, темите на лекциите. Благодаря на организаторите за чудесната възможност!“

Полина Йорданова

„Много съм доволна и благодарна на организаторите и преподавателя Марин Маджаров за този семинар. Получавам знания не само от теорията, но и от практическите занимания. Всичко ми е от голяма полза, когато участвам в богослуженията. Благодаря! Бог да благослови!“

Надежда Филипова (гр. Габрово)

„Курсът по „Приложна литургика” е начинание, което дава възможност не само на студенти, но и на други да се запознаят с основите на богослужебната практика. Дава теоретически и практически знания, разширява кръгозора. Посещавам курса от самото му начало, провежда се в приятелска обстановка, с квалифициран преподавател, проявяващ търпение и разбиране към невежеството ни! Курсът е добра инициатива и служи за разпространението на знания, които дълги години са били неглижирани и подценявани! Благодарна съм за предоставената ми възможност да го посещавам!“

Кремена Маркова

„Курсът по практическа литургика е необходимост, доколкото липсват курсове за църковни певци, организирани от БПЦ. Конкретният курс е подходящо организиран и воден от компетентен преподавател, който по напълно разбираем и достъпен начин разяснява същността на материята. Напълно съм удовлетворен от начина на водене и поднасяне на материята по компетентен начин и подход. Условията са максимално подходящи, както и има възможност за практическо прилагане на наученото. Ще се радвам да продължи и занапред курса.“

Диян Крил (гр. Габрово)

„От 22 септември 2018 г. посещавам курса по Приложна литургика. За този период разширих знанията си по богослужебна практика, което ми помага тези знания да ги прилагам и на практика в храма.“

Светла Иванова

„Този курс запълва една огромна празнина в литургичния живот на Търновска епархия. Търпеливо, методично и академично преподаване в добри условия и практически ракурс. Похвално и препоръчително.“

М. Славков

Дякон Марин Маджаров е роден в гр. Горна Оряховица в свещеническо семейство. Завършил е Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ през 2012 г., след което следва една година в Московската духовна академия при Троице-Сергиевата лавра в гр. Сергиев Посад. След едногодишно обучение там се насочва към Солунския Аристотелев университет, където се дипломира през месец юли тази година в катедра „Пастирско и социално богословие“. По време на обучението си в Гърция, Марин Маджаров завършва паралелно и Академията по византийска музика в гр. Янина.

Ако желаете да подкрепите провеждането на курса по приложна литургика, можете да дарите средства по сметка:

IBAN: BG09UBBS88881000901622

BIC: UBBSBGSF

Обединена българска банка

ФОНДАЦИЯ ДЯКОНИЯ И МИСИЯ

Основание за превод: дарение за курс по литургика.

СПОДЕЛИ