Управителен съвет и екип

Управителен съвет

Председател:

доц. д-р Мариян Стоядинов

Православен богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
Членове:

проф. д-р Димитър Попмаринов

Православен богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

доц. д-р Свилен Тутеков

Православен богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

гл. ас. д-р Смилен Марков

Православен богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

гл. ас. д-р Стефка Кънчева

Православен богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Свещеник Зоран Мамучевски

Предстоятел на храм „Св. Три светители“ в гр. Горна Оряховица.
Изпълнителен директор:

д-р Стефка Кънчева

Екип

  • Диана Николова – координатор