За Църквата, идеологиите и свободата

Проблемът за Църквата и идеологиите се осмисля и осъзнава като все по-голям проблем. Днес Църквата има своята много важна функция да демитологизира идеологическото мислене – един от най-големите идоли на нашето съвремие. Ситуацията, в която живеем, ни сблъсква с много полярни, идеологически парадигми, и образци в самия църковен живот.

 

Можем ли да живеем в Църквата, без да сме идеологически натоварени и обсебени? Можем ли да бъдем християни, без да бъдем непременно „фили“ или „фоби“? Можем ли да говорим за деидеологизация? Можем ли да осмислим своята идентичност, ако тя не е поставена в „координатна система“, ако не се противопоставяме? И какъв е начинът за запазване на свободата от идеологии?

В отговор на тези въпроси дискутират доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоядинов и доц. д-р Свилен Тутеков от Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в четвъртото издание на Академичен дискусионен клуб – проект на фондация „Дякония и мисия“.

Видео

СПОДЕЛИ