За Църквата, образованата вяра и богатството на знанието

С разговор на тема „Църква и Академия“ през месец май се постави началото на Академичен дискусионен клуб – инициатива на фондация „Дякония и мисия“, която се осъществява със съдействието на Центъра по систематическо богословие към Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

За Църквата, образованата вяра и богатството на знанието, за опитите да бъдат разделени Църква и Академия разговарят доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоядинов и доц. д-р Свилен Тутеков от Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Днес като че ли има опит Църква и Академия да бъдат противопоставени и в духовно и в интелектуално измерение. Отношението Църква и Академия е възможност опита на вярата да бъде осмислен и интерпретиран интелектуално. Богословието включително и в неговия академичен контекст е въпрос на подвиг и въпрос на мисия на и в Църквата тъй като това осмисляне е начина по който опита от вярата може да се доближи и да стане близък на човека от нашата епоха.

Целта на Академичния дискусионен клуб е да стане място за среща и диалог на представители на академичните среди от различни научни области. Срещите ще се провеждат всеки месец, а видеозаписи от събитието ще бъдат достъпни и онлайн.

Видео

СПОДЕЛИ