ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ TUTOR?

TUTOR – академичен наставник на студента

​Академичният наставник подкрепя и напътства студента в неговото обучение. Осигурява връзката между теоретичното обучение и практическото прилагане на наученото.

От 2017 г. програмата „Tutor“ се подкрепя от фондация „Дякония и мисия“. От нея са се възползвали 192-ма бакалаври, магистри и докторанти в периода 2014 – 2019 година.

Тутор към Православния център „Проф. Тотю Коев“ е Диана Николова, магистър по Теология и докторант в катедра „Библейско и систематическо богословие“ на Православния богословски факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Програмата „Tutor“ предоставя помощ при:

  • работа с Microsoft Word;
  • работа с Microsoft PowerPoint;
  • реферат, курсова работа, семестриална работа, рецензия, магистърска теза;
  • презентации по предварително зададена тема;
  • форматиране на текст;
  • цитиране на източници;
  • изготвяне на библиографска справка по зададена тема.

СПОДЕЛИ