Как се чувстват нашите доброволци?

Доброволецът е човек, който отделя от времето си, за да помага безвъзмездно.

Тяхната помощ е безценна за нас, защото сме убедени, че с общи усилия любовта и доброто могат да стоплят човешко сърце, че всеки един от нас може да бъде светлина и да носи радост и любов. Защото сме убедени, че „не само с хляб ще живее човек“ (Мат. 4:4) и има човешка потребност, много по-дълбока и неутолима от телесния глад – нуждата от любов, а любовта е безплатна – не защото не струва нищо, а защото е безценна!

Ние от фондация „Дякония и мисия“ искахме да разберем как се чувстват нашите доброволци когато предоставят безвъзмездно от времето и помощта си към нуждаещия се. В анкетното проучване взеха участие 7 доброволци. Те бяха попитани:

  1. Доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения?
  • В отговор 28,6% отчитат, че когато участват като доброволци във фондация „Дякония и мисия“ често се чувстват щастливи. Останалите 71,5% винаги се чувстват щастливи;
  • 14,3% споделят, че често се чувстват полезни, останалите 85,8% винаги се чувстват полезни;
  • 28,6% се чувстват често удовлетворени от свършената работа, останалите 71,5% винаги са удовлетворени от свършената работа;
  • Всички 100% споделят, че се чувстват в приятелска обстановка.

2. Моля отбележете до колко сте съгласни със следните твърдения?

 

 

  • В отговор 57,2% отбелязват, че доброволческата им работа във фондация „Дякония и мисия“ често им дава нови знания. Останалите 42,9% отбелязват, че винаги получават нови знания;
  • 100% отчитат, че доброволческата им работа във фондацията винаги ги прави по-добри хора;
  • 100% отбелязват, че винаги им носи по-голямо разнообразие в ежедневието;
  • 100% отчитат, че винаги се срещат с нови и интересни хора.

 

3. До каква степен Вашата работа като доброволец във фондация „Дякония и мисия“ допринася за Вашето развитие? (с възможни отговори от 1 до 5)

 В отговор 28,6% отчитат, че фондацията допринася много (4) за развитието им. Останалите 71,5% отчитат голяма степен (5) на развитие.

 4. Удовлетворени ли сте от Вашите срещи с представителите на фондацията?

В отговор 100% отчитат, че са удовлетворени от срещите си с представителите на фондацията.

5. Можем ли да кажем, че фондацията допринася за подобряването Ви на качеството на живот?          

В отговор 42,9% отчитат, че фондацията допринася подобряването им на качеството на живот (ДА). Останалите 57,2% са категорични в своя отговор (КАТЕГОРИЧНО ДА).

На анкетираните бе оставено поле за мнения и коментари, в което те написаха:

„Благодаря на целият екип за тяхната всеотдайност, търпение и доброта вложени във всеки един момент от техните дейности. С членовете и доброволците на фондация „Дякония и мисия“ изградихме силна връзка, която ми е много полезна в дейностите като доброволец, в личните начинания и работната среда. Ентусиазирана съм от всяка наша среща и очаквам всяка следваща с нетърпение. Благодаря, че Ви има!“

„Благодаря за възможностите да съм полезна!“

 

Ако желаете и Вие да се включите като доброволец в нашата работа, пишете ни на адрес diakonia_mission@abv.bg или на ЛС във Facebook страницата на Фондацията. Очаквайте скоро и вторият семинар за обучение на доброволци.

СПОДЕЛИ