Контакти

Фондация „Дякония и мисия“

Адрес

ул. Васил Левски №4,
Горна Оряховица 5100,
България

E-mail

diakonia_mission@abv.bg

Православен център „Проф. Тотю Коев“

Адрес

ул. Теодосий Търновски №2,
България

E-mail

orthodoxy_center@abv.bg

PR и web-администратор: diakonia.mission@gmail.com

Свържете се с нас

Съгласие

7 + 5 =

Фондация „Дякония и мисия“

Православен център „Проф. Тотю Коев“