Курс по типик, църковнославянски език и пеене

Обучителен курс по типик, църковнославянски език и византийско пеене, организиран от фондация „Дякония и мисия“ се проведе от септември 2017 до март 2018 г. в храм „Св. Три светители“ в гр. Горна Оряховица.

В обучението се включиха шестима курсисти, които под ръководството на Марин Маджаров се запознаха с реда на църковните служби и основите на църковнославянския език. Заниманията се състояха от лекции по типик, четене на църковнославянски език и практически занимания.

Марин Маджаров е завършил специалност Теология в Солунския университет, притежава сертификат и диплома по църковно пение от Певческата академия в гр. Янина (Гърция). Според него най-голямо затруднение за желаещите да се научат на типик и пеене представлява усвояването на реда на службите и намирането на съответната химнография. Но е радостно, че преминалите курса вече активно участват на клироса по време на богослужение. Според Марин Маджаров всеки може да се научи на византийско пеене, стига да има желание, и доказателство за това са участниците в курса от тази година.

През есента на 2018 г. предстои началото на нов курс, с продължителност една учебна година.

СПОДЕЛИ