Международен научен семинар на тема „Христология и съществуване“

На 12 и 13 октомври 2017 г. в Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе VІІІ международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия. Темата на научния форум е „Христология и съществуване“. Събитието се организира от Центъра по систематическо богословие – научноизследователско звено към Православния богословски факултет, с финансовата подкрепа на фондация „Дякония и мисия“.

В осмото издание на Международния научен семинар по систематеческо богословие и християнска философия взеха участие учени от България, Сърбия, Гърция и Македония.

СПОДЕЛИ