„От сърце – за протегнати ръце“ – нашата инициатива продължава!

​Днес, повече от всякога имаме нужда от ближния. Заедно можем да творим добро. През последната година подадохме ръка на хора, изпаднали в беда. Чрез нашата инициатива закупихме храна, дърва за огрев, оказахме помощ при заплащане на битови сметки на хора в тежко положение. Опитахме се да облекчим социалната изолация, в която често попадат възрастните хора чрез безплатни пътувания, които им дариха радост и нови приятелства.

Нека доброто продължи!

В края на 2020 г. ще направим за втора поредна година „Рождественски базар“, в който, чрез благотворителната продажба на картички и други сувенирни изделия набираме средства за нашата социална дейност (дякония), насочена изцяло към самотни възрастни хора.

Как можете да се включите в кампанията?

  • Като дарите материали, подходящи за нашата работилница (цветни листи и картони, дизайнерска хартия, декоративно лепило, дантели и др.);
  • Като дарите картички или други сувенирни изделия, изработени от вас.
  • Като популяризирате инициативата ни, за да стигне до повече хора!

За какво се използват средствата?

  • закупуваме храни и консумативи от първа необходимост за самотни възрастни хора, изпаднали в крайна нужда и беда;
  • осигуряваме безплатни места и места с намаление за поклоннически пътувания на самотни възрастни хора.

 

Можете да се свържете с нас на електронна поща diakonia_mission@abv.bg или да ни посетите в Православния център „Проф. Тотю Коев“ (11 блок на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

СПОДЕЛИ