Православен център „Проф. Тотю Коев“

Православният център „Проф. Тотю Коев“ е създаден през пролетта на 2003 г. със съвместен договор между фондация „Покров Богородичен“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ като Православен библиотечно-информационен център. На 30 януари 2010 г., деня в който Църквата почита светите Трима светители – св. Василий Велики, св. Йоан Златоуст и св. Григорий Богослов – беше осветена новата зала на центъра и той беше именуван на първия декан на Православния богословски факултет – проф. Тотю Коев. От 2017 г. дейността на Центъра се подкрепя от фондация „Дякония и мисия“.

Програмата „Тутор“

От 2010 г. в Православния център „Проф. Тотю Коев“ стартира проект за академично наставничество. Проектът има за цел разработване и прилагане системата на туторството (от англ. tutor, наставник) в помощ на преподавателите и студентите от факултета. Основните принципи на туторството са заимствани от системата на западното образование като за модел е използвана туторската институция в богословските факултети и институти във Великобритания (Оксфорд, Кеймбридж, Дърам).

Личният академичен наставник подкрепя и напътства студентите в тяхното обучение. Осигурява връзката между теоретичното обучение и практическото прилагане на наученото. Наставникът прекарва няколко часа на дневна, седмична или месечна база, за да предаде опита си на студента. От началото на проекта до 2016 г. той се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Покров Богородичен“, от 2017 г. туторската програма се подкрепя от фондация „Дякония и мисия“.

От програмата „Тутор“ за периода 2014 година до май 2018 година са се възползвали 163 бакалаври, магистри и докторанти.

Тутор към Православния център „Проф. Тотю Коев“ е Диана Николова, магистър по теология и докторант в катедра „Библейско и систематическо богословие“ на Православния богословски факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Проф. дфн Николай Даскалов ще бъде специален гост на третото издание на „Четем заедно…“

Проф. дфн Николай Даскалов ще бъде специален гост на третото издание на „Четем заедно…“

Проф. дфн Николай Даскалов ще бъде специален гост на третото издание на „Четем заедно… Quo Vadis на Хенрик Сенкевич“ на 28 февруари 2019 г. (четвъртък) в Православния център „Проф. Тотю Коев“.

Представяне на националния поклоннически поход „Светият път“ в Православния център

Представяне на националния поклоннически поход „Светият път“ в Православния център

По време на срещата ще бъдат представен националният поклоннически поход „Светият път – 550 г. от връщане на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рила“, създадената интерактивна карта на предстоящия поход и възможностите за частично включване в похода чрез поклонническите пътувания, обединени в програмата „Вяра и мъдрост“.

„Quo Vadis“ на Сенкевич събира почитателите на книгите в „Четем заедно…“ през февруари

„Quo Vadis“ на Сенкевич събира почитателите на книгите в „Четем заедно…“ през февруари

„Quo Vadis“ на Сенкевич събира почитателите на книгите в „Четем заедно...“ през февруари Третото издание на инициативата „Четем заедно...“ ще се проведе на 28 февруари 2019 г. от 16.30 ч. в Православния център „Проф. Тотю Коев“. Инициативата предоставя възможност на...

Второ издание на „Четем заедно…“ през януари

Второ издание на „Четем заедно…“ през януари

Второ издание на „Четем заедно...“ през януари Предстои второто издание на „Четем заедно...“, което ще събере любителите на книгата през януари в Православния център „Проф. Тотю Коев“. Инициативата предоставя възможност на обичащите книгите да обсъдят своите любими...

Първа среща „Четем заедно…“ в Православния център „Проф. Тотю Коев“

Първа среща „Четем заедно…“ в Православния център „Проф. Тотю Коев“

Първа среща „Четем заедно...“ в Православния център „Проф. Тотю Коев“ На 13 декември 2018 г. в Православния център „Проф. Тотю Коев“ се проведе първото издание на „Четем заедно...“. Инициативата предоставя възможност на обичащите книгите да обсъдят своите любими...

„Книга подари, ако ти трябва друга си вземи“

„Книга подари, ако ти трябва друга си вземи“

„Книга подари, ако ти трябва друга си вземи“ Православният център „Проф. Тотю Коев" постави началото на нова инициатива в подкрепа на студентите от бакалавърските и магистърските програми в Православния богословски факултет под надслов - „Книга подари, ако ти трябва...

„Забравените светини“

„Забравените светини“

„Забравените светини“ Среща в Православния център с Евгени Коев – съорганизатор на поклонническия поход „Св. Йоан Рилски“ Порутени храмове, обрасли с бурени и храсти. Поругани стенописи... Места, далеч от традиционните туристически маршрути. За забравените светини по...

„Четем заедно…“ – нова инициатива на Православния център „Проф. Тотю Коев“

„Четем заедно…“ – нова инициатива на Православния център „Проф. Тотю Коев“

„Четем заедно...“ – нова инициатива на Православния център „Проф. Тотю Коев“ Православният център „Проф. Тотю Коев“ при Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ със съдействието на фондация „Дякония и мисия“ поставят началото на ново...