Първи „Докторантски четвъртък“ в Православния център „Проф. Тотю Коев“

На 23 януари 2019 г. в Православния център „Проф. Тотю Коев“ се проведе среща на докторантите от Православния богословски факултет във формàта „Докторантски четвъртък“.

В приятелска, неформална обстановка докторанти от Православния богословски факултет обсъдиха темите на своите дисертационни трудове и въпроси, които са пряко свързани техните изследвания.

Мирослав Ангелов (докторант към катедра „Исторически и практическо богословие“) представи своята презентация на тема „Атентатът в град Враца и архипастирската грижа на Врачанския митрополит Климент за пострадалите“. Пламенна Ганева (катедра „Църковни изкуства“) коментира своя опит в търсенето на източници за таксидиотските кутии в България. Ренета Трифонова (катедра „Библейско и систематическо богословие“) представи своята тема на дисертацията си „Дихотомията еклисиология – етика в българската богословска традиция на ХХ век“. Диана Николова (катедра „Библейско и систематическо богословие“) направи кратко резюме на структурата на своята тема „Антропологията на Немезий Емески в контекста на христологичния дебат до Халкидон“.

На събитието присъстваха още докторантите Красимир Цочев (катедра „Църковни изкуства“) и Петър Иванов (катедра „Библейско и систематическо богословие“).

„Докторантският четвъртък“, приключи с интересна обща дискусия, която вещае бъдещи срещи.

СПОДЕЛИ