​Седмо докторантско училище по систематическо богословие се проведе във Велико Търново

На 02 юни 2022 г. – св. Възнесение Господне, започна седмото докторантско училище по систематическо богословие. В обучението взеха участие девет докторанти от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В първия ден бяха разгледани темите: „Българската богословска терминология на XX в.“ с лектор доц. д-р Мариян Стоядинов и „Богословие и език – между традицията и съвременността“ с лектор доц. д-р Свилен Тутеков. 

Денят завърши с дискусия на тема: „Богословският текст – дискурсивни практики“.

Вторият ден от Докторантското училище по систематическо богословие продължи с разглеждане на пластовете в съвременната богословска лексика от гл. ас. д-р Анета Николова и „Терминология и превод“ с лектор ст. преп. Божидар Питев. Събитието завърши с обща дискусия на тема „Езикът на богословското дисертационно изследване“. С благодарност, нови знания и нови запознанства приключи седмото докторантско училище по систематическо богословие, организирано от Центъра по Систематическо богословие на Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и фондация „Дякония и мисия“.

Докторантското училище започна с въведителна и завърши със заключителна анкета. Анкетите бяха анонимни. Тяхната основна цел бе да се установи ползата от проведеното Докторантско училище (2-3 юни 2022 г.).

Участниците бяха попитани:

  • До каква степен сте запознати с българската богословска терминология на XX в?

В отговор 22,22 % от запитаните оценяват, че имат слаби или задоволителни познания относно българската богословска терминология на XX в. 33,33 % отчитат, че имат добри познания. Останалите 44,44% споделят, че имат много добри познания, но не и отлични по поставения въпрос.

След проведените обучителни модули 22,22 % от запитаните оценяват, че не се чувстват по-уверени в своите познания относно българската богословска терминология на XX в. Останалите 77,77 % са по-уверени и категорични в своите познания.

  • До колко сте запознати с богословието и езика в традицията и съвременността?

В отговор 11,11 % от запитаните оценяват, че имат задоволителни познания относно богословието и езика в традицията и съвременността. 55,55 % споделят, че имат добри познания. Останалите 33,33 % споделят, че имат много добри познания, но не и отлични по поставения въпрос.

След проведените обучителни модули 11,11 % споделят, че са получили относително по-добри познания относно богословието и езика в традицията и съвременността. 66,66 % са получили много добри познания, а останалите 22,22 са категорични в своя положителен отговор, че са получили отлични познания.

  • До каква степен познавате богословският текст и неговите дискурсивни практики?

В отговор 22,22 % от запитаните оценяват, че имат задоволителни познания относно богословския текст и неговите дискурсивни практики. 55,55 % споделят, че имат добри познания. Останалите 33,33 % споделят, че имат много добри, но не и отлични познания по поставения въпрос.

След проведените обучителни модули 22,22 % споделят, че имат добри и много добри познания относно богословския текст и неговите дискурсивни практики. Останалите 77,77 % са подобрили своите познания до отлични.

  • До каква степен сте запознати с пластове в съвременната богословска лексика?

В отговор 33,33 % от запитаните оценяват, че имат задоволителни познания, 55,55 % споделят, че имат добри познания. 11,11 % от участниците оценяват, че са много добре запознати с пластове в съвременната богословска лексика.

След проведените обучителни модули 11,11 % споделят, че имат добри познания относно пластове в съвременната богословска лексика. 33,33 % са подобрили своите познания до много добри. Останалите 55,55 % са постигнали отлични познания.

  • Запознати ли сте с начина, по който се работи с терминология и превод?

В отговор 11,11 % от запитаните оценяват, че имат слаби познания, 22,22 % от запитаните имат задоволителни познания, 44,44 % споделят, че имат добри познания. 11,11 % от участниците оценяват, че са много добре запознати, 11,11 % споделят, че имат отлични познания относно начина, по който се работи с терминология и превод.

След проведените обучителни модули 11,11 % споделят, че имат слаби познания относно начина, по който се работи с терминология и превод. 11,11 % са подобрили своите познания до много добри. Останалите 77,77 % са постигнали отлични познания.

  • До колко сте запознати с езика на богословското дисертационно изследване?

В отговор 11,11 % от запитаните оценяват, че имат слаби познания, 11,11 % от запитаните имат задоволителни познания, 44,44 % споделят, че имат добри познания. 33,33 % от участниците оценяват, че са много добре запознати, но не и отлично, с езика на богословското дисертационно изследване.

След проведените обучителни модули 11,11 % споделят, че имат добри познания относно езика на богословското дисертационно изследване. 33,33 % са подобрили своите познания до много добри. Останалите 55,55 % са постигнали отлични познания.

СПОДЕЛИ