Срещи и разговори с възрастните хора

„Пред побеляла глава ставай, почитай лицето на старец…“

(Лев. 19:32)

Дяконията (служението) сред възрастните хора е един от приоритетите на фондация „Дякония и мисия“. От месец март 2018 г. по инициатива на фондацията се провеждат беседи, срещи и разговори с хората от пенсионерските клубове в с. Козаревец, с. Петко Каравелово и Клуба на пенсионера „Филип Тотю“ в гр. Горна Оряховица.

Възрастните хора се посещават от отец Зоран Мамучевски – изпълнителен директор на фондация „Дякония и мисия“ и свещеник при храма „Свети Три светители“ в Горна Оряховица и Марин Маджаров – богослов и ръководител на курса по приложна литургика, който се провежда по инициатива на Фондацията.

Срещите са посветени на празниците от календара на Православната църква, на теми за смисъла на човешкия живот, вярата, смъртта и търпението. Предстои в инициативата да се включат студенти от Православния богословски факултет и доброволци.

Среща в Клуба на пенсионера „Филип Тотю“ в гр. Горна Оряховица

 

Среща в Клуба на пенсионера в с. Петко Каравелово

Среща в Клуба на пенсионера в с. Козаревец

СПОДЕЛИ