Стани доброволец в програмата „Пътешествието на затворника“

„…в тъмница бях, и Ме споходихте“ (Мат. 25:36)

„Затворът е най-големият провал. Пресечна точка на личния провал на падението в престъпление и на провала на обществото да предложи нещо отвъд изолацията, отхвърлянето и заклеймяването. Заради този провал затворниците – 10 милиона души по целия свят – са една от най-откъснатите групи хора. Повечето от тези мъже и жени никога не са чували или разбрали Благата вест. Никога не са изпитвали трансформиращата сила на Божията любов. Мнозина са отчуждени от своите семейства, общности, Бог.“

Prison Fellowship Bulgaria – общност за помирително правосъдие

На 24 януари 2019 г. в Православния център „Проф. Тотю Коев“ ще се проведе обучение за желаещите да участват в програмата „Пътешествието на затворника“, която се провежда в България от Prison Fellowship Bulgaria – общност за помирително правосъдие (част от международната асоциация Prison Fellowship International), с благословението на Българската православна църква и в сътрудничество с Министерство на правосъдието и ГД “Изпълнение на наказанията”.

Програмата “Пътешествието на затворника” е част от дейността на Prison Fellowship International (PFI) за световното разпространение на Благовестието. В сърцевината на програмата е курс върху Евангелието от Марк, който запознава затворниците с Иисус Христос – един затворник, Който като тях е бил преследван, арестуван, съден и осъден. Целта на курса е участниците в него да добият основно познание (според евангелския текст) за това кой е Господ Иисус Христос, защо е дошъл на този свят и какво е значението на това за всеки човек. Програмата се състои от 8 урока, провеждани от двама доброволци с малка група от 10 затворници. Всеки урок е придружен с методически пособия за доброволците и кратък видеоматериал върху съответния урок.

Програмата „Пътешествието на затворника“ ще се проведе в периода март-юни в Затворническото общежитие във В.Търново и при достатъчно доброволци – в местата за лишаване от свобода и в други населени места в България. Участието не е свързано с поемане на рискове за сигурността, извършва се в координация с администрацията на затворите и с благословията на БПЦ и Митрополита, в чиято епархия се намира съответния затвор.

Изисквания към доброволците:

  • да са християни;
  • да са от Велико Търново, Стара Загора, Сливен или друго населено, където има затвор или затворническо общежитие;
  • да преминат обучение за правилата в затворите и за провеждане на програмата, което ще се проведе на 24 януари 2019 г. в Православния център „Проф. Тотю Коев“ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“);
  • да могат да отделят по половин ден всяка седмица в продължение на 8 седмици.

Обучението е безплатно, но се изисква задължително записване на електронна поща zaedno_tvorim_dobro@abv.bg  до 17 януари 2019 г. като посочите трите си имена, телефон, електронна поща за контакт и населеното място, в което живеете.

В програмата може да се включи като доброволец всеки християнин, не е задължително образование в направление „Религия и теология“.

 

Още по темата:

„Пътешествието на затворника“ – видео

Отец Николай Георгиев: „Затворите са най-големият провал на нашата държава, църква и общество”

СПОДЕЛИ