Трети семинар за доброволци на фондация „Дякония и мисия“

Третият семинар за доброволци на фондация „Дякония и мисия“ се проведе на 12 и 13 октомври 2023 г. във Велико Търново.

Програмата на обучението започна с представяне на дейността на фондацията от д-р Стефка Кънчева – „Защото заедно творим добро…“ и практически насоки за изготвяне на кратки беседи и презентации, посветени на Православната вяра и живот.

 

​Вторият модул беше посветен на медико-социалните аспекти на грижата за хората с увреждания, а специален гост-лектор беше доц. д-р Иванка Стоянова-Тодорова – декан на Стопанския факултет в Техническия университет, гр. Габрово.

Във втория ден от семинара посетихме Комплекса от социални услуги за лица с умствена изостаналост (КСУЛУИ) в гр. Дебелец. Участниците се запознаха с управителя на Комплекса – Валентина Иванова, която представи същността на управляваната от нея социална услуга. Всички заедно с хората от Комплекса направихме съвместна работилница, в която изработихме гривнички и броенички. 

След посещението в КСУЛУИ се отправихме към Дома за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново. Пред Дома ни посрещна Силвана Милева, психолог в ДСХ „Венета Ботева”. Тя запозна участниците със спецификата при работа с възрастни хора, описа тяхното ежедневие и важността от общуването и запознанството на потребителите с нови хора. В края на семинара доброволците получиха грамоти за своето участие в третия семинар за доброволци на фондация „Дякония и мисия“.

С пожелание… заедно да творим добро!

Автор: фондация „Дякония и мисия“

СПОДЕЛИ