Църква и публичност – трето издание на Академичния дискусионен клуб

Третото издание на Академичния дискусионен клуб е посветено на темата Църква и публичност, която става все по-актуална през последните години тъй като все по-интензивно се оказваме в ситуация, която съвременните социолози, психолози, философи наричат тотална публичност. Съвременният човек е потопен в публичността по такъв начин, че почти нищо от неговия живот не остава скрито. Църквата също се оказва на границата между частното и публичното. Тоталната публичност става предизвикателство и за начина, по който човекът практикува своята църковност.

Тази тема поставя Църквата пред много въпроси. Поставя пред въпроси и съвременния човек, който определя себе си като вярващ човек и човек в Църквата. Как да живее? Как да осмисля своята християнска идентичност в контекста на тази тотална публичност, в която се оказва?

А може би Църква и публика? Не се ли оказваме в някои случаи по отношение на въпросите, които Църквата трябва да решава, като публика? Не стоим ли малко отстрани и присъстваме като публика, а не реални участници в живота на Църквата? Можем ли да отъждествим общество и публика? Има ли граници между полезното и излишното и от къде минават тези граници? Съблазнява ли технологията човека днес да бъде екстроверт, вместо да насочи поглед към себе си?

Отговор на тези въпроси търсят в дискусия доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоядинов и доц. д-р Свилен Тутеков от Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в третото издание на Академичния дискусионен клуб – един проект на фондация „Дякония и мисия“.

 

Видео

СПОДЕЛИ