ONLINE TUTORING

tutor

Какво означава Tutor?Академичен наставник на студента. Академичният наставник подкрепя и напътства студента в неговото обучение. Осигурява връзката между теоретичното обучение и практическото прилагане на наученото.

Какво предлагаме? – в рамките на програмата „Tutor” ние представяме онлайн събитието ONLINE TUTORING. Целта на събитието е туторът да даде основни насоки на студентите от Православния богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в работата им с Microsoft Word:

 

  • Оформяне на страница: размер на страницата, полета, номериране;
  • Изготвяне на заглавна страница за реферати, курсови работи;
  • Форматиране на текст: шрифт (видове и размер), междуредово пространство, отстъп на абзац, подравняване;
  • Как да създадем съдържание на текста?
  • Каква е разликата между брой символи и брой думи, как да ги отчетем?

 Кога ще се проведе ONLINE TUTORING? – Събитието ще се проведе на 18 декември (петък), с начален час 14.00.

Кой може да се включи? – Програмата е ориентирана към студенти от Православния богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Такса има ли? – Не, участието в програмата е безплатно.

От програмата „Tutor“ са се възползвали 192-ма бакалаври, магистри и докторанти в периода 2014 – 2019 година.

Тутор към Православния център „Проф. Тотю Коев“ е Диана Николова, магистър по Теология и докторант в катедра „Библейско и систематическо богословие“ на Православния богословски факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

За да се включите в събитието е необходимо да попълните формуляра и задължително да посочите в графа „Бележки“: университет, факултет, образователно-квалификационна степен, специалност, курс, форма на обучение.

Срок за записване: 16 декември 2020 г.

След потвърждение на участието, ще получите покана с линк към онлайн събитието.

 

Формуляр за онлайн записване

СПОДЕЛИ