ONLINE TUTORING_2

tutor

Какво означава Tutor? – Академичен наставник на студента. Академичният наставник подкрепя и напътства студента в неговото обучение. Осигурява връзката между теоретичното обучение и практическото прилагане на наученото.

Какво предлагаме? – в рамките на програмата „Tutor” ние представяме второто онлайн събитие ONLINE TUTORING_2. Целта на събитието е туторът да даде основни насоки на студентите от Православния богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в начина на цитиране и изготвянето на библиография:

  • Начин на цитиране на монографии, сборници и периодични издания;
  • Често срещани съкращения на бележките под линия (какво означават и как се използват на кирилица и латиница);
  • Начин на изготвяне и подредба на библиографията.

Кога ще се проведе ONLINE TUTORING_2? – Събитието ще се проведе на 16 януари (събота), с начален час 10.00.

Кой може да се включи? – Програмата е ориентирана към студенти от Православния богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Такса има ли? – Не, участието в програмата е безплатно.

От програмата „Tutor“ са се възползвали 192-ма бакалаври, магистри и докторанти в периода 2014 – 2019 година.

Тутор към Православния център „Проф. Тотю Коев“ е Диана Николова, магистър по Теология и докторант в катедра „Библейско и систематическо богословие“ на Православния богословски факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

За да се включите в събитието е необходимо да попълните формуляра и задължително да посочите в графа „Бележки“: университет, факултет, образователно-квалификационна степен, специалност, курс, форма на обучение.

Срок за записване: 14 януари 2021 г.

След потвърждение на участието, ще получите покана с линк към онлайн събитието.

Формуляр за онлайн записване

СПОДЕЛИ