Post Scriptum: „От вавилонската кула до Homo cyberneticus“ от д-р Свилен Спасов

На 30 януари 2023 г. денят, в който Църквата чества паметта на светите трима светители св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст и празник на висшите богословски школи, поставихме начало на нова поредица срещи Post Scriptum, в която представяме книгите на докторанти на Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, успешно защитили и публикували своите дисертации. Четвъртата среща ще бъде посветена на книгата „От вавилонската кула до Homo cyberneticus“ с автор – д-р Свилен Спасов.

Д-р Свилен Спасов е роден в град Враца през 1972 г. През 1992 г. започва своето висше образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, със специалност „Биология“. Завършва магистратура в същото направление „Биологически науки“ на Пловдивския университет. През 2012 г. получава втора ОКС магистър по „Теология“ в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 2012 г. е зачислен като редовен докторант по „Теология (Християнска етика)“, с научен ръководител доц. д-р Свилен Тутеков.

През март 2019 защитава успешно своята дисертация на тема „Генно инженерство – социо-културни и антропологично-етически аспекти“.

Д-р Свилен Спасов има над 20 публикации и участия в конференции и семинари на биоетична тематика. Научните му интереси са в областта на християнската биоетика, както и изследване и анализи на трансхуманизма.

През 2020 г. издава „От вавилонската кула до Homo cyberneticus“, в основата на която стои неговия дисертационен труд. В книгата изчерпателно и подробно се разглеждат социокултурните и антропологично-етическите аспекти на генното инженерство, включително в контекста на православния биоетичен дискурс. Проследяват се историческите предпоставки за развитието на съвременните технологии и възникването на идеите на модерната евгеника.

Очакваме Ви на 10 май 2023 г. (сряда) от 18 ч. в ZOOM:

Линк за присъединяване към събитието:

https://us02web.zoom.us/j/86597705928?pwd=eTFTNGV2Rk9VRU43cGsvSERZSDFSQT09

Meeting ID: 865 9770 5928

Passcode: 916187

СПОДЕЛИ