Post Scriptum: „Последование на Божественото и Свято Умиване“ от свещеноиконом д-р Славчо Иванов

На 30 януари 2023 г. денят, в който Църквата чества паметта на светите трима светители св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст и празник на висшите богословски школи, поставихме начало на нова поредица срещи Post Scriptum, в която представяме книгите на докторанти на Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, успешно защитили и публикували своите дисертации. Петата среща ще бъде посветена на книгата „Последование на Божественото и Свято умиване“ от свещеноиконом д-р Славчо Иванов.

 

Източник на изображението: вестник Борба

Свещеноиконом д-р Славчо Сидеров Иванов е роден през 1963 г. в гр. Полски Тръмбеш. Основното си образование завършва в родния си град, а след това завършва ПГСАГ „Ангел Попов” – Велико Търново. Магистърската си степен по Теология получава в Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 1994 г., започва да служи в храма „Свети Николай” във Велико Търново, възстановява неделното училище при храма.

Продължава образованието си като докторант в катедра „Историческо и практическо богословие“ при Православния богословски факултет на ВТУ с научен ръководител проф. дтн Апостол Живков Делипапазов (архим. Авксентий). На 12 март 2018 г. защитава дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на тема „Чинът на умиване на нозете на Велики четвъртък (литургични и пастирски аспекти)“.

В навечерието на Велики четвъртък 2021 г. излиза и книгата, посветена на чина на умиване на нозете – последование, което последните години започна да се отслужва и в Българската православна църква.

Очакваме Ви на 8 юни 2023 г. (четвъртък) от 18 ч. в ZOOM:

Линк за присъединяване към събитието:

https://us02web.zoom.us/j/83215990792?pwd=RWc5ZklTaTdLUGF4MG5OVmRHNW5qdz09

Meeting ID: 832 1599 0792

Passcode: 036350

СПОДЕЛИ