VI докторантско училище се проведе от 30 септември до 1 октомври 2021 г.

 

Шестото издание на докторантско училище се проведе на 30 септември и 1 октомври 2021 г. Тринадесет докторанти от Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ участваха в шестото издание на форума. Организатори на докторантското училище са Центърът по систематическо богословие към Православния богословски факултет на ВТУ и фондация „Дякония и мисия“.

 

Доцент д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков и гл. ас. д-р Анета Николова, и тримата преподаватели в ПБФ, бяха лекторите по време на обучението.

Лекциите тази година бяха посветени на адресата на дисертационното изследване, теза и аргументация на дисертационното изследване, работа с извори, език и стил на богословското изследване.

Поради усложнената епидемична обстановка, за първи път се наложи форумът да се проведе on-line.

Докторантското училище започна с въведителна и завърши със заключителна анонимна анкета, с цел да се установи ползата от проведеното обучение.

Участниците бяха попитани:

  • До каква степен сте запознати с начина на изготвяне на теза и аргументация на дисертационно изследване?

В отговор 50% от запитаните оценяват, че имат слаби или задоволителни познания за начина на изготвяне на теза и аргументация на дисертационно изследване. Останалите 50% споделят, че имат добри, но не и много добри познания по поставения въпрос.

След проведените обучителни модули 29% споделят, че се чувстват по-уверени в своите познания относно начина, по който се изготвя теза и аргументация на дисертационно изследване. Останалите 71% са категорично по-уверени в своите познания.

  • До колко сте запознати с адресата на дисертационното изследване?

В отговор 50% от запитаните оценяват, че имат задоволителни познания за начина на изготвяне на теза и аргументация на дисертационно изследване. Останалите 50% споделят, че имат добри, но не и много добри познания по поставения въпрос.

След проведените обучителни модули 14% споделят, че разпознават адресата на дисертационното изследване. Останалите 86% са категорични в своя положителен отговор.

 

  • До каква степен познавате езика и стила, които се прилагат в богословското научно изследване?

В отговор 50% от запитаните оценяват, че имат слаби или задоволителни познания за начина на изготвяне на теза и аргументация на дисертационно изследване. Останалите 50% споделят, че имат добри, но не и много добри познания по поставения въпрос.

След проведените обучителни модули 71% споделят, че имат добри познания относно езика и стила, които се прилагат в богословското научно изследване. Останалите 29% са подобрили своите познания до много добри много.

  • Запознати ли сте с начина, по който се работи с извори в богословското изследване?

В отговор 63% от запитаните оценяват, че имат задоволителни познания, 13% споделят, че имат добри познания. 25% от участниците оценяват, че са много добре запознати с начина, по който се работи с извори в богословското изследване.

След проведените обучителни модули 43% споделят, че имат добри познания относно с начина, по който се работи с извори в богословското изследване. Останалите 57% са подобрили своите познания до много добри много.

 

Автор: фондация „Дякония и мисия“

 

СПОДЕЛИ